Efter gudstjänsten är du välkommen på kyrkkaffe via Zoom. Länk finns på hemsidan