Konfa #1 och #2

Förträff inför läger på Strandgården