16.20 – 17.30 Jönköping Soul Children

Jönköping Soul Children är en kör för alla tweens – dig som går i åk 5-9.
Vi sjunger på gudstjänster, åker på festivaler och gatherings.

Körledare: Pernilla Stålbark och Maria Ydreborg
p.stalbark@telia.com, maria@immanuelskyrkan.com
www.soulchildren.se