18.00 Immanuelmässa ”När livet vänder”
bön – stillhet – musik – nattvard

Lena Hilding Carlsson, diakon
Ann Esborn, sång
Maria Ydreborg, piano