2 söndag efter trefaldighet, Kallelsen till Guds rike

11.00 Gudstjänst

Medverkande: Daniel Wramhult, Emma Andersson, grupp ur Immanuelskyrkans kör

Anmälan, max 50 personer