Gudstjänsten är tyvärr inställd!

Söndag

18:00 Gudstjänst med nattvard för de äldre

Lars-Bertil Florén, Lena H Carlsson. Peter Hedfors, saxofon.

Kyrkkaffe