Webbsänds via Immanuelskyrkans Youtube-kanal

Söndag

Palmsöndagen, Matt 21:1-11

11:00 Gudstjänst med påskmonologer Daniel Wramhult, Maria Ydreborg

Henrik Ydreborg, Barabbas
Christina Evertsson, Maria Jesu mor
Susanna Cederquist, Maria från Magdala