Andra söndagen i Advent, Guds rike är nära

kl. 11.00 Gudstjänst med nattvard

Josh Hiben, Immanuel Brass

Kyrkkaffe