9 söndagen efter trefaldighet, Goda förvaltare

11.00 Gudstjänst med nattvard

Medverkande:  Peter Hedfors, Lena Hilding Carlsson, Karin Johansson