9 söndagen efter trefaldighet, Goda förvaltare

11.00 Gudstjänst med nattvard

Medverkande: Lena Hilding Carlsson