Söndag

Heliga Trefaldighets dagen, Joh 11:18-27
Gud – Fader, Son och Ande

11:00 Webbsänd gudstjänst
Lena H Carlsson, Josh Hiben, Michael Strand, Sångare ur Strands kör.

Se via Immanuelskyrkans Youtube-kanal