Långfredagen 

Matt 27:32-56

11.00 Gudstjänst, Daniel Wramhult

Ove Gotting, sång och orgelmusik
Maria Ydreborg, piano och sång