Första söndagen i advent, Ett nådens år

KL.11.00 Gudstjänst Första söndagen i advent

Daniel Wramhult, Kören Immanuel, blåstrio, Maria Ydreborg

Kyrkkaffe