Söndag 

Påskdagen Matt 28:1-20

11:00 Gudstjänst för alla åldrar, Josh Hiben, Lena H Carlsson

Jönköping Soul Children
Unga Röster