20 sönd. efter trefaldighet
Att leva tillsammans

12.00 Gudstjänst

Missionärerna Anne och Carl Sundberg, Soul Kids.

obs! Anmälan krävs, läggs ut på Immanuelskyrkans hemsida torsdag kl. 9.00. Max 50 deltagare.