Söndag

Sönd före pingst, Joh 16:12-15
Hjälparen kommer

11:00 Gudstjänst. Josh Hiben, Hanna Natanaelson solosång och Maria Ydreborg. 

Se via Immanuelskyrkans Youtube-kanal