Söndag

Bönsöndagen, Matt 6:5-8

11:00 Gudstjänst 

John Ahlström, Immanuelskyrkans kör, Jönköping Soul Children.