Söndag

       Sexagesima, Joh 6:60-69

       11:00 Gudstjänst Lena Hilding Carlsson