Söndag

       3:e sönd e. trettondagen, Joh 4:46-54

11:00 Gudstjänst, Daniel Wramhult. Immanuelskyrkans kör. 

Församlingsmöte efter gudstjänst.