Tacksägelsedagen
Lovsång

10.00 Gudstjänst

Daniel Wramhult, sång av Lina Tovhult och Maria Ydreborg

obs! Anmälan krävs, läggs ut på Immanuelskyrkans hemsida torsdag kl. 9.00. Max 50 deltagare.