24 Sönd e trefaldighet Matt 24:3-14

16.00 Gudstjänst

Boende på äldreboenden är speciellt inbjudna

Lena Hilding Carlsson, Immanuelskyrkans kör