Sönd e Alla helgons dag Luk 12:4-7

11.00 Gudstjänst med nattvard

Åke Nordqvist, Jan Eirestål