13 söndagen efter trefaldighet, Medmänniskan

11.00 Gudstjänst

Medverkande: Diakoniutskottet, Lena Hilding Carlsson,