Heliga trefaldighets dag Matt 28:16-20

11.00 Gudstjänst med nattvard.

Jan Eirestål, Josh Hiben och Immanuel Brass