Mellan kl. 9.30 – 10.30 är du välkommen att ta emot nattvarden på innegården utanför kyrkan.