Andakt på Tornet

Lena Hilding Carlsson, Birgitta och Carl-Olov Magnusson