En kristen gemenskap som är:

Relevant: Pratar om livets svåra saker.

Inkluderande: Teologi som inkluderar de som är på utkanten av frikyrkan, kulturen och samhället.

Enkel: Verklig och ärlig. Ingen ljusshow behövs.

Delaktig: Vi delar livet och lyssnar till varandra.

Alla är välkomna!

Covidbevis krävs.