I Immanuelskyrkan finns en seniorgrupp som organiserar sin verksamhet inom ramen för RPG (Riksförbundet Pensionärs- gemenskap).

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Vi ingår, tillsammans med övriga pensionärsföreningar, i Jönköpings Kommunala Pensionärsråd (KPR). Där kan vi framföra synpunkter och påverka beslut som rör seniorer i Jönköpings kommun. RPG är också representerat i Region Jönköpings Läns pensionärsråd och på riksnivå finns RPG med i Regeringens pensionärskommitté, socialstyrelses äldreråd m. fl.

”Mötesplats Immanuel” vill erbjuda dig gemenskap och stimulans samt information om, för seniorer viktiga samhällsfrågor. I livet finns, längs hela livsresan, mycket att upptäcka och dela med andra. 

Bli medlem i RPG

Medlemsavgiften är 220 kr/år inkl. prenumeration på tidningen ”Seniorposten”. Kan inbetalas på bankgiro: 5794-4191.

I medlemsavgiften ingår inbjudan till dags- och veckoresor anpassade för äldre, rabattkortet Smart Senior samt möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Vid torsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe. Kostnad 40 kr.

Vi vill stryka under att du givetvis är välkommen till våra samlingar även om Du inte är medlem i RPG.

Funderar Du över något kontakta Marie-Louise Stålbark, 0709-32 42 09 eller ml.stalbark@hotmail.com

Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15 tel. exp: 036-17 33 40.

Du kan även läsa mer på www.rpg.org.se

Program

» RPG program hösten 19

» Info om tisdagsträffen