Välkommen in i ett dynamiskt arbetslag i en växande stad till en församling med visioner.

 

Vi söker pastor och församlingsföreståndare, som tillsammans med vår diakon, pastor, församlingsmusiker och alla som är en del av vår gemenskap, vill forma en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen – mitt i hjärtat av Jönköping!

Vi är en inkluderande kyrka med stort samhällsengagemang. Våra prioriterade områden är andlig fördjupning, musik, diakoni, barn och unga samt mission. Vill du inspirera och utmana oss att utvecklas både som människor och församling, med omsorg om andra och varandra?

Då kanske vi är din nya kyrka!

Vi vill…
… visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk.
… leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds skapelse.
… forma en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Vår församling är en levande cityförsamling i Jönköping. Här möts du av en öppen kyrka dit alla är välkomna. På många sätt är vi en helt vanlig Equmeniakyrka, samtidigt som vi lever i en växande stadsmiljö med nya utmaningar och möjligheter. Gudstjänsten är vårt nav, med alla grupper och åldrar. Vårt café skapar en öppen atmosfär. I vår kyrka möts ung och gammal, musik och idrott, scouter och konfirmander, språkcafé och föreläsningar – i en vacker mångfald.

Skicka din ansökan till: ansokan@immanuelskyrkan.com

Har du frågor eller funderingar, kontakta:

Lars Junelind, ordförande

070-594 23 00, lars.junelind@gmail.com

Jan Casservik, personalutskottet

070-518 66 74, jcasservik@gmail.com