Konfirmation har ägt rum i Immanuelskyrkan Jönköping den 3 juni 2018

Konfirmation Immanuelskyrkan 2018. FOTO ANNA HÅLLAMS

Översta raden från vänster: Jakob Olofsgård (Pastor), Cesar Danielsson, Luise Sackbrook, Mira Edenvik, Axel Engberg, Linnéa Bolmvik, Andrea Litstrand, Simon Hult, Jonna Paulsson, Eddie Olofsgård, Ellen Almgren, Tova Alderhammar, Lena Hilding Carlsson (diakon).

Nedersta raden: Maja Gunnarsson (ledare), Ludvig Everstrand (ledare), Vera Lindblad, Ville Ljungberg, Gustav Jonson, Elliot Sjöqvist, William Sundling, Jonathan Permeklev, Elin Gunnarsson, Alice Samuelson, Elsa Fast, Tuve Hållams, Filippa Arnell, Filippa Moberg (ledare), Carl Lagerqvist (ledare).