Välkommen till en kväll med fotografen Paul Hansen.

Utställning med Paul Hansen fotografier finns i Immanuelskyrkans Allrum fr.o.m. 4 oktober.