Anders Petersen, internationellt erkänd  fotograf, visar bilder över människans livsvillkor och intervjuas av Gustaf Söderström om bilderna och
fotograferandet.

Anders Petersen är ett stort namn inom svensk fotografi, välkänd ikon utomlands och mottagare av flera priser.

”När jag träffar människor går jag inte fram som fotograf i första hand utan jag går fram som en medmänniska. Som en människa som har en kamera, inte som en fotograf som är en människa.” Han har gett ut bortåt 30 böcker och de har alla en tydlig koppling till honom själv.

Sång/musik: Ann Esborn.