Göran Hägglund och Dan Svanell har båda ett förflutet i rikspolitikens innersta kretsar. Göran Hägglund har varit partiledare för kristdemokraterna och Dan Svanell har varit pressekreterare åt socialdemokratiska ministrar.

Finns det en oro bland människor i det svenska samhället kring vart utvecklingen är på väg? Det kan handla om politiska låsningar, ekonomiska utmaningar, klimat och hållbarhet, klyftor som växer och människor som känner sig
utanför och inte med i utvecklingen. Men också om demokratins växt och civilsamhällets roll.

Kan Hägglund/Svanell från sina olika politiska utgångspunkter bringa klarhet i detta?

Samtalet leds av Gustaf Söderström, journalist.

Sång/musik: Sara Lundman med systrar.