I januari 2018 tillträdde Helena Jonsson tjänsten som landshövding i Jönköpings län. Hon har varit förbundsordförande i LRF under en sexårsperiod fram till 2017. Hon är uppvuxen i Jönköpings län och driver en gård i Tranås med produktion av foder och uppfödning av djur.

Hon är mån om en hållbar utveckling såväl miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Sång: Noa Johannesson.