Peter Bernhardsson och Svante Zettergren är båda pastorer i Equmeniakyrkan. Peter Bernhardson är regional kyrkoledare och Svante Zettergren församlingsföreståndare i Västerortskyrkan, Stockholm.

I tidningen Sändaren 21/2018 skriver Svante Zettergren följande efter att ha deltagit i Equmeniakyrkans kyrkokonferens våren 2018: ”När sånger, ord, böner och texter så gott som genomgående beskriver tron som en tro på Jesus, och bara det, så blir det inte tillräckligt brett och inbjudande. Någonting går förlorat … Orden i Första Johannesbrevet Gud är större bidrar till att öppna fler dörrar för tro.”

Vad säger den regionala kyrkoledaren för region öst i Equmeniakyrkan om det? Fokuserar kyrkan för mycket på Sonen på bekostnad av Skaparen och Anden?

Båda gästerna har utgått från Immanuelskyrkan.

Samtalet leds av Jakob Olofsgård.

Sång/musik: Noa Johannesson.