Immanuel är att magasin om ”Livet, tron och samhället” som Immanuelskyrkan ger ut 1-2 gånger om året. Utöver magasinet görs 4-5 programblad med kalendarium och information. I både magasinet och programbladet finns möjlighet för företag att annonsera och stödja Immanuelskyrkans verksamhet.

Här kan du ladda ner de senaste numren av vår tidning Immanuel som Pdf-filer. Immanuel #1 och #2 finns även att hämta i kyrkan om du vill ha tryckta exemplar.

Immanuel #2 (utgiven våren 2018)

Redaktion

Informationsutskottet är tillsammans med kyrkans anställda redaktion för magasinet och programbladet. Även andra skribenter skriver i magasinet. Kontakta någon av pastorerna om du har frågor, material eller idéer till tidningen eller programbladet.

Annonser: Börje Dahlberg, tel: tel. 0708 71 06 43
Prenumerationsavgift 120:-

Läs även Sändaren http://www.sandaren.se/
Tidningen ser sig som organ för Equmeniakyrkan, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse, Equmenia, nära.