Här kan du ladda ner delar av senare nummer av vår tidning Immanuel som Pdf-filer.

Programbladet Immanuel maj-augusti 2017

Programbladet Immanuel mars-apr 2017

Immanuel december 2016 -januari 2017 1,7 MB

Immanuel oktober – november 2016 2,5 MB

Immanuel juni – september 2016 2,5 MB
Immanuel mars – maj 2016
2.5 MB
Immanuel december 2015 – februari 2016 2,5 MB
Immanuel oktober-november 2015   2 MB
Immanuel juni – sept 0,8 MB
Immanuel mars-maj 2015 1 MB
Immanuel december 2014 – februari 2015   2 MB
Immanuel oktober-november 2014   2 MB
Immanuel juni-september 2014  3.75 MB

Immanuel Tidning för Immanuelskyrkans församling i Jönköping.
Redaktionskommitté: Ulf Eriksson, Lars-Bertil Florén, Else-Britt Karlsson och Ulric Svensson
Layout: Else-Britt Karlsson
Annonser: Börje Dahlberg
Ansvarig utgivare: Johan Nordangård
Tidningen utkommer med 4 nummer från och med 2013.
Prenumerationsavgift 120:-
tidningen@immanuelskyrkan.com

Läs även Sändaren http://www.sandaren.se/
Tidningen ser sig som organ för Equmeniakyrkan, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse, Equmenia, nära.