Immanuel är att magasin om ”Livet, tron och samhället” som Immanuelskyrkan ger ut två gånger om året. Utöver magasinet görs fyra programblad med kalendarium och information. I både magasinet och programbladet finns möjlighet för företag att annonsera och stödja Immanuelskyrkans verksamhet.

Här kan du ladda ner delar av senare nummer av vår tidning Immanuel som Pdf-filer.

Programblad nov 2017-jan 2018

Programbladet Immanuel mars-apr 2017

Immanuel december 2016 -januari 2017 1,7 MB

Immanuel oktober – november 2016 2,5 MB

Immanuel juni – september 2016 2,5 MB
Immanuel mars – maj 2016
2.5 MB
Immanuel december 2015 – februari 2016 2,5 MB
Immanuel oktober-november 2015   2 MB
Immanuel juni – sept 0,8 MB
Immanuel mars-maj 2015 1 MB
Immanuel december 2014 – februari 2015   2 MB
Immanuel oktober-november 2014   2 MB
Immanuel juni-september 2014  3.75 MB

Redaktion

Informationsutskottet är tillsammans med kyrkans anställda redaktion för magasinet och programbladet. Även andra skribenter skriver i magasinet. Kontakta pastor Jakob Olofsgård om du har frågor, material eller idéer till tidningen eller programbladet.

Annonser: Börje Dahlberg, tel: tel. 0708 71 06 43

Ansvarig utgivare: Johan Nordangård

Prenumerationsavgift 120:-

Läs även Sändaren http://www.sandaren.se/
Tidningen ser sig som organ för Equmeniakyrkan, den nya kyrka som Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige beslöt bilda 2011 och står därtill samfundens gemensamma ungdomsrörelse, Equmenia, nära.