Varje gång vi firar nattvard i våra gudstjänster hjälper vi kvinnor i Indien bort från prostitution och förnedring.

se filmen om deras oblattillverkning: