Musiklek pausar under hösten 2017 och startar igen våren 2018

Välkomna till musiklek för barn i åldrarna 3-6 år!
Ålder: 3 till 6 år  (yngre syskon välkomna att följa med!)
Tid: Torsdagar kl 16:30 till 17:15 (paus hösten 2017)
Plats: Samlingssalen på övervåningen precis ovanför trappan

Musiklek i Immanuelskyrkan är en stund med sång och lek för barn
i åldern 3 till 6 år.
Anmälan krävs inte


Önskas ytterligare information ta gärna kontakt med:

Sara Lundman
Sara Lundman
073-740 83 57
sara.lundman@gmail.com