Hemsidan

Hemsidan sköts av webgruppen. Om du har åsikter om sidan, eller vill ha med någon information, kontakta webgruppen via webgrupp.

Detsamma gäller om du tycker att hemsidan innehåller material som du anser inte bör publiceras, eller du finner olämpligt på annat sätt.

Hemsidan är i stora drag uppbyggd av SIDOR (mer statisk information), INLÄGG som är närmast att jämföra med artiklar i en tidning samt EVENT som är kalenderuppgifter.
En del information kan ligga publicerad som både SIDA och INLÄGG eller EVENT och INLÄGG. Allt beroende på hur vi vill kommunicera den aktuella informationen.

Hemsidan är optimerad att läsas av senaste versionen Google Chrome men fungerar rätt okej med andra läsare också.

Sidan är även RESPONSIVE vilket innebär att den förändrar sig beroende på vilken storlek det är på den aktuella skärmen. Det är med andra ord en mening med att den INTE ser likadan ut på din surfplatta eller skärmtelefon som den gör på din datorskärm.
Det märks tydligt på menyn som krymper ihop till ordet Meny på en mindre skärmbild.

Ansvarig utgivare för vår tidning är också ansvarig utgivare för vår hemsida.

Allmänna PR-frågor

Har du något att belysa? Hör av dig med synpunkter, idéer och bidrag till Informationsutskottet eller PR-gruppens box vid expeditionen eller via prgrupp.

För kontakt med expeditionen var vänlig använd info@immanuelskyrkan.com.