Våra liv och vår tro bärs och berikas av bilder i dess olika former. Bilder vidgar sinnet och hjälper oss att se vad vi inte sett.

Utställningen av konst i Immanuelskyrkan och Gräshagskyrkan vill vara ett bidrag och en möjlighet för församlingarna och staden att möta nutida konst och beröras av den. Under en månads tid hänger Bertil Arkrans verk i två för ändamålet lämpliga rum.

Vid ordinarie gudstjänster och vid andra tillfällen kommer föredrag, musik och samtal att kopplas till konstverken. Förhoppningen är att betraktaren skall delges ytterligare någon dimension av vad det

innebär att vara människa.

”En bild kan rymma existentiella erfarenheter som orden inte alltid förmår uttrycka. Kyrkan behöver många språk som ger hjälp att uttrycka vad det är att vara männ- iska och mötet kring ett konstverk kan föra oss närmare varandra.”