jan
21
mån
2019
Samhällsdialog
jan 21 kl. 18:00 – 19:30

18.00 Samhällsdialog

”Den arabiska kulturen i mitt hjärta”

Birgitta Holst Alani.

Birgitta Holst Alani är svensk toppdiplomat och har varit bosatt i Mellanöstern i många år, därav tolv i Bagdad, är arabist och har blivit kallad ”Iraks svärdotter” och är därtill bonde utanför Enköping.

I söndagsintervjun i radions P1 för en tid sedan väcktes intresset för att lyssna till Birgitta. Hon har alltså en rik fond av erfarenheter, både positiva och negativa, av den arabiska kulturen. Hon har upplevt det arabiska sättet att leva och tänka (politiskt, kulturellt, socialt, religiöst) i vardagen.

Birgitta Holst Alani tillhör kretsen av insiktsfulla människor som kallas in emellanåt till Geneve för att delta i samtalen om freden i Syrien. Just nu är hon rådgivare till den libanesiska regeringen i Beirut för skapa drägliga förhållanden för 800 000 kvinnor som flytt från Syrien.

Sång/musik: Ann Esborn.

jan
28
mån
2019
Samhällsdialogen
jan 28 kl. 18:00 – 19:30

18.00 Samhällsdialogen

”Medmänskligheten, värdighet och värme – nyckelord i flyktingmottagandet”

Alf Svensson.

Alf Svensson var tidigare under många år mycket känd partiledare för kristdemokraterna. Är boende i Gränna och numera bl. a. engagerad skribent i samhällsfrågor.

Inte minst migrationen och flyktingars situation i Sverige har engagerat Alf Svensson. Han är kritisk till hur flyktingar bemöts i Sverige och vill se en flyktingpolitik och en allmän hållning i hithörande frågor präglade av orden i rubriken medmänsklighet, värdighet och värme.

Sång/musik: Linda och Anders Josefsson Aljered.

feb
25
mån
2019
Samhällsdialog
feb 25 kl. 18:00 – 19:00

18.00 Samhällsdialog

”Vart är Sverige på väg?”

Göran Hägglund och Dan Svanell.

Göran Hägglund och Dan Svanell har båda ett förflutet i rikspolitikens innersta kretsar. Göran Hägglund har varit partiledare för kristdemokraterna och Dan Svanell har varit pressekreterare åt socialdemokratiska ministrar.

Finns det en oro bland människor i det svenska samhället kring vart utvecklingen är på väg? Det kan handla om politiska låsningar, ekonomiska utmaningar, klimat och hållbarhet, klyftor som växer och människor som känner sig
utanför och inte med i utvecklingen. Men också om demokratins växt och civilsamhällets roll.

Kan Hägglund/Svanell från sina olika politiska utgångspunkter bringa klarhet i detta?

Samtalet leds av Gustaf Söderström, journalist.

Sång/musik: Sara Lundman med systrar.