Sep
30
sön
2018
Gudstjänst
Sep 30 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Hel Mikaels dag Luk 10:17-20

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Immanuelskyrkans kör

 

Församlingsmöte med information vid kyrkkaffet

Okt
7
sön
2018
Gudstjänst
Okt 7 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

19 Sönd e trefaldighet Mark 12:41-44

11.00 Gudstjänst med nattvard

Lars-Bertil Florén

Okt
14
sön
2018
Gudstjänst
Okt 14 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Tacksägelsedagen Luk 17:11-19

11.00 Gudstjänst

Josh Hiben, Stefan Sjöberg, Scouter, Jönköping Soul Children

Okt
21
sön
2018
Gudstjänst
Okt 21 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

21 Sönd e trefaldighet Matt 22:15-22

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Lena Hilding Carlsson, Immanuel Brass

Okt
28
sön
2018
Gudstjänst
Okt 28 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

22 Sönd e trefaldighet Matt 23:37-24:2

11.00 Gudstjänst

Daniel Agnesmed. Karin Ljunggren, sång.

Nov
3
lör
2018
Gudstjänst
Nov 3 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Alla helgons dag Matt 5:1-12

11.00 Gudstjänst

Jan eirestål, Lena Hilding Carlsson

Nov
4
sön
2018
Gudstjänst
Nov 4 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Sönd e Alla helgons dag Luk 12:4-7

11.00 Gudstjänst med nattvard

Åke Nordqvist, Jan Eirestål

Nov
11
sön
2018
Gudstjänst
Nov 11 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

24 Sönd e trefaldighet Matt 24:3-14

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Josh Hiben

Gudstjänst
Nov 11 kl. 16:00 – 17:00
Gudstjänst

24 Sönd e trefaldighet Matt 24:3-14

16.00 Gudstjänst

Boende på äldreboenden är speciellt inbjudna

Lena Hilding Carlsson, Immanuelskyrkans kör

Nov
18
sön
2018
Gudstjänst
Nov 18 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Sön f domsöndagen Matt 25:1-13

11.00 Gudstjänst för alla åldrar

Josh Hiben, Unga Röster

Nov
25
sön
2018
Gudstjänst
Nov 25 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Domsöndagen Matt 25:31-46

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén, Lena Hilding Carlsson, Jönköping Soul Children

Dec
2
sön
2018
Gudstjänst
Dec 2 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

1 Sönd i advent Matt 21:1-9

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Josh Hiben, Lena Hilding Carlsson, Adventskör

Dec
9
sön
2018
Gudstjänst
Dec 9 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

2 Sön i advent Matt 13:31-34

11.00 Gudstjänst med nattvard

Lena Hilding Carlsson

Dec
16
sön
2018
Musikgudstjänst
Dec 16 kl. 16:00 – 17:00
Musikgudstjänst

3 Sön i advent Matt 11:12-19

16.00 ”Julens sånger” musikgudstjänst med församlingens musikgrupper

Immanuel Brass
Immanuelskyrkans kör
Jönköping Soul Children
Unga Röster
Josh Hiben, Jan Eirestål

Dec
23
sön
2018
Gudstjänst
Dec 23 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

4 Sön i advent Luk 1:30-35

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål

Dec
25
tis
2018
Juldagsgudstjänst
Dec 25 kl. 11:00 – 12:00
Juldagsgudstjänst

Juldagen Luk 2:1-20

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén

Dec
30
sön
2018
Gudstjänst vid årets slut
Dec 30 kl. 17:00 – 18:00
Gudstjänst vid årets slut

Söndagen e jul Mark 10:13-16

17.00 Gudstjänst vid årets slut

Josh Hiben, Jan Eirestål