jan
20
sön
2019
Gudstjänst
jan 20 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

2 Sönd e Trettondagen. Joh 4:5-26

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Lars Sjöstrand sång

Församlingsmöte efter gudstjänst

jan
27
sön
2019
Gudstjänst
jan 27 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

3 Sönd e Trettondagen. Joh 4:27-42

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Lena Hilding Carlsson, Immanuel Brass

feb
3
sön
2019
Gudstjänst
feb 3 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Kyndelsmässodagen. Joh 1:14-18

11.00 Gudstjänst

Josh Hiben, Lena Hilding Carlsson, Unga Röster. Ljuständning och bibelutdelning till barn födda under året.

feb
10
sön
2019
Gudstjänst med nattvard
feb 10 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst med nattvard

5 Sönd e Trettondagen. Mark 9:38-41

11.00 Gudstjänst med nattvard

Jan Eirestål, Josh Hiben, Immanuelskyrkans kör

feb
17
sön
2019
Gudstjänst
feb 17 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Septaugisma. Luk 17:7-10

11.00 Gudstjänst

Lena Hilding Carlsson

feb
24
sön
2019
Gudstjänst
feb 24 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Sexageisma. Joh 7:40-52

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén, Immanuel Brass

mar
3
sön
2019
Teamgudstjänst Klimat/miljö
mar 3 kl. 11:00 – 12:00
Teamgudstjänst Klimat/miljö

11.00 Teamgudstjänst Klimat/miljö

Jönköping Soul Children

mar
10
sön
2019
Gudstjänst
mar 10 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

1 Sönd i fastan. Matt 16:21-23

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål