Jul
22
sön
2018
Gudstjänst
Jul 22 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

8 Söndagen efter trefaldighet. Matt 7:15-21

11.00 Gudstjänst

Åke Nordqvist

Jul
29
sön
2018
Gudstjänst
Jul 29 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

9 Söndagen efter trefaldighet. Matt 25:14-30

11.00 Musikgudstjänst

Leif Nilsson, Girl Choir Minnesota, USA

Aug
5
sön
2018
Gudstjänst
Aug 5 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

10 Söndagen efter trefaldighet. Joh 15:1-9

11.00 Gudstjänst med nattvard

Per-Olof Öhrn

Aug
12
sön
2018
Gudstjänst
Aug 12 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

11 Söndagen efter tregfaldighet. Luk 18:9-14

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål

Aug
19
sön
2018
Gudstjänst
Aug 19 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

12 Söndagen efter trefaldighet. Mark 7:31-37

11.00 Gudstjänst

Lena Hilding Carlsson

Aug
26
sön
2018
Gudstjänst
Aug 26 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

13 Söndagen efter trefaldighet. Luk 10:23-37

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål

Sep
2
sön
2018
Gudstjänst Samlingssöndag
Sep 2 kl. 11:00 – 12:00

14 Sönd e trefaldighet Joh 17:9-11

11.00 Gudstjänst med nattvard.
Samlingssöndag. Installation av pastorJosh Hiben
Jan Eirestål, Josh Hiben, Lena Hilding Carlsson. Immanuelskyrkans kör och Immanuel Brass

Sep
9
sön
2018
Gudstjänst
Sep 9 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

15 Sönd e trefaldighet Matt 6:31-34

Gudstjänst kl.11.00

Josh Hiben, Lars-Bertil Florén, konfirmander

Sep
16
sön
2018
Gudstjänst
Sep 16 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

16 Sönd e trefaldighet Joh 11:28-44

11.00 Gudstjänst

Anne och Carl Sundberg, Jan Eirestål. Unga Röster

Sep
23
sön
2018
Gudstjänst
Sep 23 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

17 Sönd e trefaldighet Luk 10:17-20

11.00 Gudstjänst

Svf:s musiklinje

Sep
30
sön
2018
Gudstjänst
Sep 30 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Hel Mikaels dag Luk 10:17-20

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Immanuelskyrkans kör

Okt
7
sön
2018
Gudstjänst
Okt 7 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

19 Sönd e trefaldighet Mark 12:41-44

11.00 Gudstjänst med nattvard

Lars-Bertil Florén

Okt
14
sön
2018
Gudstjänst
Okt 14 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Tacksägelsedagen Luk 17:11-19

11.00 Gudstjänst

Josh Hiben, Stefan Sjöberg, Scouter, Jönköping Soul Children

Okt
21
sön
2018
Gudstjänst
Okt 21 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

21 Sönd e trefaldighet Matt 22:15-22

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Lena Hilding Carlsson, Immanuel Brass

Okt
28
sön
2018
Gudstjänst
Okt 28 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

22 Sönd e trefaldighet Matt 23:37-24:2

11.00 Gudstjänst

Nov
3
lör
2018
Gudstjänst
Nov 3 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Alla helgons dag Matt 5:1-12

11.00 Gudstjänst

Jan eirestål, Lena Hilding Carlsson

Nov
4
sön
2018
Gudstjänst
Nov 4 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Sönd e Alla helgons dag Luk 12:4-7

11.00 Gudstjänst med nattvard

Åke Nordqvist, Jan Eirestål

Nov
11
sön
2018
Gudstjänst
Nov 11 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

24 Sönd e trefaldighet Matt 24:3-14

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Josh Hiben

Gudstjänst
Nov 11 kl. 16:00 – 17:00
Gudstjänst

24 Sönd e trefaldighet Matt 24:3-14

16.00 Gudstjänst

Boende på äldreboenden är speciellt inbjudna

Lena Hilding Carlsson, Immanuelskyrkans kör

Nov
18
sön
2018
Gudstjänst
Nov 18 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Sön f domsöndagen Matt 25:1-13

11.00 Gudstjänst för alla åldrar

Josh Hiben, Unga Röster

Nov
25
sön
2018
Gudstjänst
Nov 25 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Domsöndagen Matt 25:31-46

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén, Lena Hilding Carlsson, Jönköping Soul Children

Dec
2
sön
2018
Gudstjänst
Dec 2 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

1 Sönd i advent Matt 21:1-9

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Josh Hiben, Lena Hilding Carlsson, Adventskör

Dec
9
sön
2018
Gudstjänst
Dec 9 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

2 Sön i advent Matt 13:31-34

11.00 Gudstjänst med nattvard

Lena Hilding Carlsson

Dec
16
sön
2018
Musikgudstjänst
Dec 16 kl. 16:00 – 17:00
Musikgudstjänst

3 Sön i advent Matt 11:12-19

16.00 ”Julens sånger” musikgudstjänst med församlingens musikgrupper

Josh Hiben, Jan Eirestål

Dec
23
sön
2018
Gudstjänst
Dec 23 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

4 Sön i advent Luk 1:30-35

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål

Dec
25
tis
2018
Juldagsgudstjänst
Dec 25 kl. 11:00 – 12:00
Juldagsgudstjänst

Juldagen Luk 2:1-20

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén

Dec
30
sön
2018
Gudstjänst vid årets slut
Dec 30 kl. 17:00 – 18:00
Gudstjänst vid årets slut

Söndagen e jul Mark 10:13-16

17.00 Gudstjänst vid årets slut

Josh Hiben, Jan Eirestål