Nov
18
sön
2018
Gudstjänst
Nov 18 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Sön f domsöndagen Matt 25:1-13

11.00 Gudstjänst för alla åldrar

Josh Hiben, Unga Röster

Nov
25
sön
2018
Gudstjänst
Nov 25 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

Domsöndagen Matt 25:31-46

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén, Lena Hilding Carlsson, Jönköping Soul Children

Dec
2
sön
2018
Gudstjänst
Dec 2 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

1 Sönd i advent Matt 21:1-9

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål, Josh Hiben, Lena Hilding Carlsson, Adventskör

Dec
9
sön
2018
Gudstjänst
Dec 9 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

2 Sön i advent Matt 13:31-34

11.00 Gudstjänst med nattvard

Lena Hilding Carlsson

Dec
16
sön
2018
Musikgudstjänst
Dec 16 kl. 16:00 – 17:00
Musikgudstjänst

3 Sön i advent Matt 11:12-19

16.00 ”Julens sånger” musikgudstjänst med församlingens musikgrupper

Immanuel Brass
Immanuelskyrkans kör
Jönköping Soul Children
Unga Röster
Josh Hiben, Jan Eirestål

Dec
23
sön
2018
Gudstjänst
Dec 23 kl. 11:00 – 12:00
Gudstjänst

4 Sön i advent Luk 1:30-35

11.00 Gudstjänst

Jan Eirestål

Dec
25
tis
2018
Juldagsgudstjänst
Dec 25 kl. 11:00 – 12:00
Juldagsgudstjänst

Juldagen Luk 2:1-20

11.00 Gudstjänst

Lars-Bertil Florén

Dec
30
sön
2018
Gudstjänst vid årets slut
Dec 30 kl. 17:00 – 18:00
Gudstjänst vid årets slut

Söndagen e jul Mark 10:13-16

17.00 Gudstjänst vid årets slut

Josh Hiben, Jan Eirestål