Läsningar ur Bibelns berättelser om Jesu lidande under hans sista vecka fram till långfredagens korsfästelse.

Samlingarna äger rum i Påskveckan, måndag – torsdag kl. 12.00.

Jan Eirestål läser och Tomas Svensson inramar läsningarna med orgelmusik. Efter läsningarna serveras enkel sopplunch i Caféet.

Välkommen!