En fotointresserad grupp i kyrkan vill med en utställning belysa vårt integrationsarbete med bilder från vårt språkcafe€™, sygrupp, läxläsning, knytkalas och boendeform.

Många människor, med olika bakgrund, kommer regelbundet till Immanuelskyrkan , för att få möjlighet och hjälp i sin integration in i det svenska samhället.

Skratt och tårar blandas, i ett myller av nya traditioner och ett nytt språk. En oerhörd målmedvetenhet finns hos de nyanlända och präglar gemenskapen och samtalen, runt borden.

Fotoutställningen kommer att hänga under vintern.