Författare: Jakob Olofsgård

Konfirmation den 3 juni 2018

Konfirmation har ägt rum i Immanuelskyrkan Jönköping den 3 juni 2018

Konfirmation Immanuelskyrkan 2018. FOTO ANNA HÅLLAMS

Översta raden från vänster: Jakob Olofsgård (Pastor), Cesar Danielsson, Luise Sackbrook, Mira Edenvik, Axel Engberg, Linnéa Bolmvik, Andrea Litstrand, Simon Hult, Jonna Paulsson, Eddie Olofsgård, Ellen Almgren, Tova Alderhammar, Lena Hilding Carlsson (diakon).

Nedersta raden: Maja Gunnarsson (ledare), Ludvig Everstrand (ledare), Vera Lindblad, Ville Ljungberg, Gustav Jonson, Elliot Sjöqvist, William Sundling, Jonathan Permeklev, Elin Gunnarsson, Alice Samuelson, Elsa Fast, Tuve Hållams, Filippa Arnell, Filippa Moberg (ledare), Carl Lagerqvist (ledare).

Är du vår nya pastor och församlingsföreståndare?

Välkommen in i ett dynamiskt arbetslag i en växande stad till en församling med visioner.

 

Vi söker pastor och församlingsföreståndare, som tillsammans med vår diakon, pastor, församlingsmusiker och alla som är en del av vår gemenskap, vill forma en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen – mitt i hjärtat av Jönköping!

Vi är en inkluderande kyrka med stort samhällsengagemang. Våra prioriterade områden är andlig fördjupning, musik, diakoni, barn och unga samt mission. Vill du inspirera och utmana oss att utvecklas både som människor och församling, med omsorg om andra och varandra?

Då kanske vi är din nya kyrka!

Fortsätt läsa

Välkommen Josh!

Idag beslutade ett enhälligt församlingsmöte att kalla Josh Hiben till pastor med inriktning barn, unga och familj.
Josh kommer från Chicago och kommer att börja sin anställning den 1 augusti.

Oblater från kvinnor i Indien

Varje gång vi firar nattvard i våra gudstjänster hjälper vi kvinnor i Indien bort från prostitution och förnedring.

se filmen om deras oblattillverkning: