Författare: Jakob Olofsgård (sida 1 av 5)

Välkommen till första Adventsgudstjänst!

På söndag firar vi första advent. Adventskören och Unga Röster sjunger. Vår nya diakon Lena Hilding-Carlsson installeras. Jakob Olofsgård predikar och Jan Eirestål är gudstjänstledare. Varm välkommen till ett nådens år!

Hållbar värld för alla!

Världen har blivit mycket bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål berör oss alla och vi kan alla göra något! Kyrkornas globala vecka 2017 kommer att introducera de 17 globala målen och fokusera på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.

 

 

Oblater från kvinnor i Indien

Varje gång vi firar nattvard i våra gudstjänster hjälper vi kvinnor i Indien bort från prostitution och förnedring.

se filmen om deras oblattillverkning:

Samhällsdialogen Nov/Dec

Välkommen till Samhällsdialogen november och december!

Fortsätt läsa

Programblad november 2017 – januari 2018

Programbladet för november 2017 – januari 2018.

Vi söker ytterligare en pastor!

Vi söker en pastor som …
tillsammans med vår församlingsföreståndare, diakon och församlingsmusiker och alla som är en del av vår gemenskap, vill forma en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen – mitt i hjärtat av Jönköping.

Vi vill vara en inkluderande kyrka med stort samhällsengagemang. Våra prioriterade områden för att växa som församling är andlig fördjupning, musik, diakoni samt barn, unga och familj.

Fortsätt läsa

Konst i Immanuelskyrkan och Gräshagskyrkan

Fortsätt läsa

Samhällsdialogen – Världsfotografen Paul Hansen

Välkommen till en kväll med fotografen Paul Hansen.

Utställning med Paul Hansen fotografier finns i Immanuelskyrkans Allrum fr.o.m. 4 oktober.

 

Samhällsdialog hösten 2017

Välkommen till samhällsdialogens intressanta kvällar! För hela foldern klicka HÄR!

Mötesplats Immanuels höstprogram

Här kan du ta del av Mötesplats Immanuel/RPG:s program för hösten 2017.

Torsdagsträffar: Klicka här!                                         Onsdagsgrupper: Klicka här!

Äldre inlägg