14.00 Tisdagsträffen

”I Guds bilderbok” med bibel och sångbok och i vänners gemenskap