14.00 Tisdagsträffen

”I Guds bilderbok” med bibel och sångbok i vänners gemenskap.