Spårarscout

Upptäckarscout

Äventyrarscout

Utmanarscout

Spårarscout slutar 19:30, övriga grupper håller på till 20:00.