18.00 Samhällsdialogen

”Medmänskligheten, värdighet och värme – nyckelord i flyktingmottagandet”

Alf Svensson.

Alf Svensson var tidigare under många år mycket känd partiledare för kristdemokraterna. Är boende i Gränna och numera bl. a. engagerad skribent i samhällsfrågor.

Inte minst migrationen och flyktingars situation i Sverige har engagerat Alf Svensson. Han är kritisk till hur flyktingar bemöts i Sverige och vill se en flyktingpolitik och en allmän hållning i hithörande frågor präglade av orden i rubriken medmänsklighet, värdighet och värme.

Sång/musik: Linda och Anders Josefsson Aljered.