18.00 Samhällsdialogen

”Vilken värld vill du leva i?” – Gustaf Söderström intervjuar Thordis Samuelsson, v, och Emma Hult, mp, och Cecilia Atterfall, kd.