18.00 Samhällsdialogen

”Klarar skolan framtidens utmaningar?”

Hans-Albin Larsson, professor i  historia och f.d. överdirektör på Skolinspektionen, Utbildningsdirektör Göran Isberg, Jönköping, m.fl. Sång/musik: Mikael Strand och elever från Per Brahegymnasiet.